دلکم - جمله های قشگ

دلکم

حرفای دلم

سوختیم

آن روز که شد زندگي ما آغاز

آغاز شد افسانه اين سوزو گداز

دادند به ما دلي و گفتندبسوز

ديدند که سوختيم، گفتند بساز


مرا به ذهنت بسپار نه به دلت...

من از گم شدن درجاي شلوغ ميترسم


برچسب‌ها: جمله های قشگ, جمله های دل شکسته
[ یکشنبه هجدهم فروردین 1392 ] [ 0:36 ] [ رضا ] [ ]