دلکم - اس ام اس زیبا

دلکم

حرفای دلم

شکسته ام

شکسته ام می فهمی؟

به انتهای بودنم رسیده ام!اما اشک نمیریزم

پنهان شده ام پشت لبخندی که خیلی درد میکند

 

دست رو دلم نزار

میسوزی...

داغ خیلی چیزا به دلم

 مونده...!


برچسب‌ها: جملات زیبا, اس ام اس زیبا, عکس قشنگ
[ شنبه بیست و دوم تیر 1392 ] [ 8:55 ] [ رضا ] [ ]


اعتراف

خــــــــدایا

من اینجا دلم سخـــــت معجزه میخواهد

و تو انگار

معجزه هایت را گذاشته ای برای روز مـــــــــــبادا ....!

 
 
 
 
 
 
اگر...
اگر گناه وزن داشت؛

 


هیچ کس را توان آن نبود که قدمی بردارد،

 


خیلی ها از کوله بار سنگین خویش ناله میکردند،

 


و من شاید؛ کمر شکسته ترین بودم...

 

 

 


برچسب‌ها: جملات زیبا, اس ام اس زیبا, عکس قشنگ
[ یکشنبه شانزدهم تیر 1392 ] [ 14:7 ] [ رضا ] [ ]


زندگی

زنـــــــــدگی بایــــــد کـــــــــرد !

 

          گــــــاه با یـــک گل ســــــــــــرخ

 

                    گاه با یــــــک دل تنــــــــــــگ ،

 

                             گـــاه باید رویید در پس این باران،

 

                                        گاه باید خندید بر غمی بی پایان .

ﺑﻌﻀـﯽ ﺍﺷـﮏ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ..

 

    ﺑــﯽ ﺩﻟﯿﻞ

 

              ﺑــﯽ ﺑﻬﺎﻧـﻪ

 

                             ﯾـﮏ ﺩﻓﻌــﻪ

 

                                               ﻧﺼﻒ ﺷﺒـﯽ ... 

 

                                               ﻋﺠﯿـﺐ ﺁﺩﻡ ﺭﺍ ﺁﺭﺍﻡ ﻣﯿﮑﻨﻨـﺪ ...

 


برچسب‌ها: جملات زیبا, اس ام اس زیبا, عکس قشنگ
[ دوشنبه دهم تیر 1392 ] [ 18:26 ] [ رضا ] [ ]


نمایش

این روزهایم به تظاهر میگذرد:

تظاهر به بی تفاوتی...به بی خیالی

به شادی....به اینکه دیگه هیچ چیز مهم نیست

اماچه سخت از جانم میکاهد این

"نمایــــــــــــــــــــش"

خیلی وقت است فراموش کرده ام

کدام یک را سخت تر میکشم...؟؟؟

رنج!

انتظار!

یا نفس را...


برچسب‌ها: جملات زیبا, اس ام اس زیبا, عکس قشنگ
[ جمعه هفدهم خرداد 1392 ] [ 22:11 ] [ رضا ] [ ]


آرزو

دست سرنوشت را …


بـایـــــــد قطــــــــع ڪـــــــرد …


 

او دزد ” آرزوهــــای” مـن اســــــت

تنها چیز با کیفیت توی زنگیمون “درد” بود،

 

 

که هر قدر کشیدیم، پاره نشد !


برچسب‌ها: جملات قشنگ, اس ام اس زیبا, عکس تنهایی
[ چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1392 ] [ 17:2 ] [ رضا ] [ ]