دلکم

دلکم

حرفای دلم

خسته ام

خسته ام از آرزوها-آرزوهای شعاری


شوق پرواز مجازی-بالهای استعاری

لحظه‌های کاغذی را روز و شب تکرار کردن

خاطرات بایگانی، زندگیهای اداری

 

آفتاب زرد و غمگین، پله‌های رو به پایین

سقفهای سرد و سنگین، آسمانهای اجاری


با نگاهی سرشکسته، چشمهایی پینه‌بسته

خسته از درهای بسته، خسته از چشم‌انتظاری


صندلیهای خمیده، میزهای صف‌کشیده

خنده‌های لب پریده، گریه‌های اختیاری


عصر جدولهای خالی، پارکهای این حوالی

پرسه‌های بی‌خیالی، صندلیهای خماری


سرنوشت روزها را روی هم سنجاق کردم

شنبه‌های بی‌پناهی، جمعه‌های بی‌قراری


عاقبت پرونده‌ام را با غبار آرزوها

خاک خواهد بست روزی، باد خواهد برد باری


روی میز خالی من، صفحه‌ی باز حوادث:

در ستون تسلیت‌ها نامی از ما یادگاری

برچسب‌ها: جملات زیبا, عکس تنهایی, اس ام اس قشنگ
[ دوشنبه سی و یکم تیر 1392 ] [ 12:22 ] [ رضا ] [ ]


شکسته ام

شکسته ام می فهمی؟

به انتهای بودنم رسیده ام!اما اشک نمیریزم

پنهان شده ام پشت لبخندی که خیلی درد میکند

 

دست رو دلم نزار

میسوزی...

داغ خیلی چیزا به دلم

 مونده...!


برچسب‌ها: جملات زیبا, اس ام اس زیبا, عکس قشنگ
[ شنبه بیست و دوم تیر 1392 ] [ 8:55 ] [ رضا ] [ ]


اعتراف

خــــــــدایا

من اینجا دلم سخـــــت معجزه میخواهد

و تو انگار

معجزه هایت را گذاشته ای برای روز مـــــــــــبادا ....!

 
 
 
 
 
 
اگر...
اگر گناه وزن داشت؛

 


هیچ کس را توان آن نبود که قدمی بردارد،

 


خیلی ها از کوله بار سنگین خویش ناله میکردند،

 


و من شاید؛ کمر شکسته ترین بودم...

 

 

 


برچسب‌ها: جملات زیبا, اس ام اس زیبا, عکس قشنگ
[ یکشنبه شانزدهم تیر 1392 ] [ 14:7 ] [ رضا ] [ ]


زندگی

زنـــــــــدگی بایــــــد کـــــــــرد !

 

          گــــــاه با یـــک گل ســــــــــــرخ

 

                    گاه با یــــــک دل تنــــــــــــگ ،

 

                             گـــاه باید رویید در پس این باران،

 

                                        گاه باید خندید بر غمی بی پایان .

ﺑﻌﻀـﯽ ﺍﺷـﮏ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ..

 

    ﺑــﯽ ﺩﻟﯿﻞ

 

              ﺑــﯽ ﺑﻬﺎﻧـﻪ

 

                             ﯾـﮏ ﺩﻓﻌــﻪ

 

                                               ﻧﺼﻒ ﺷﺒـﯽ ... 

 

                                               ﻋﺠﯿـﺐ ﺁﺩﻡ ﺭﺍ ﺁﺭﺍﻡ ﻣﯿﮑﻨﻨـﺪ ...

 


برچسب‌ها: جملات زیبا, اس ام اس زیبا, عکس قشنگ
[ دوشنبه دهم تیر 1392 ] [ 18:26 ] [ رضا ] [ ]